Kleurplaten Dieren

Op deze site vind je kleurplaten van huisdieren, dieren in het wild, dieren in het bos, dieren in de zoo, vogels, dinosaurussen, insecten, ... Kleurplaten van dieren zijn een goed middel om op school rond dit thema te werken. De kleurplaten kan je gebruiken om de leerstof mee aan te brengen of om de leerstof achteraf mee te verwerken. Met de kleurplaten van dieren kan je thema’s als dierenwelzijn, de soorten dieren, namen van dieren, het nut van dieren, … aanbrengen. Naast inhoudelijk kan je met onze dieren kleurplaten en knutselwerkjes ook creatief aan de slag tijdens de les crea.Sleutelwoorden:Dieren, kleurplaten dieren, knutselen dieren, dier
,
animals

'Dieren'

Op onze site vind je kleurplaten over allerlei dieren. Je hebt kleurplaten over dieren in het bos, in het wild, huisdieren,... om in te kleuren.
Dieren zijn met zintuigen uitgeruste, meercellige organismen.
Ze wekken hun energie niet door fotosynthese op maar betrekken deze uit organische stof (andere organismen op eten en verteren) en ze hebben zuurstof nodig voor hun ademhaling.
De meeste dieren kunnen zich voortbewegen.
De mens wordt ook tot de dieren gerekend.
Onderzoek naar het gedrag van dieren heeft uitgewezen dat hoger ontwikkelde diersoorten gecompliceerd gedrag vertonen, en signalen (dierentaal) aan elkaar kunnen doorgeven.
Bij sommige diersoorten worden zelfs beginselen van abstract denken gezien.
Desondanks wordt bij geen enkele bekende diersoort de typisch menselijke gave ontdekt om een hogere cultuur te ontwikkelen.
Het in de meeste culturen sterk aanwezige onderscheid tussen mensen en dieren snijdt wetenschappelijk echter weinig hout.
Veel plezier met onze kleurplaten!

Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com