Copyright - Voorwaarden tot gebruik - Schoolplaten.com

 

Copyright - Voorwaarden tot gebruik - Schoolplaten.com


De gebruiker van informatie en diensten die door Schoolplaten.com aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Schoolplaten.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tekortkomingen of onjuistheden in de gegevens op de site.
U gebruikt de afbeeldingen op eigen risico, en blijft zelf verantwoordelijk voor het controleren en toepassen van de copyright voorwaarden op de afbeeldingen en ander materiaal.
U gaat akkoord om Schoolplaten.com niet verantwoordelijk te houden voor welke schade ook, die kan ontstaan door gebruik van de afbeeldingen en de website.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Schoolplaten.com
- is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, verlies van winst of voor
eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenstellen, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
- biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is".
- kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
- is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden.
- behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Teksten, lay-out, scripts en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectueel eigendom.
Het is verboden om deze informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden, of elektronisch op te slaan .
Het opslaan van informatie van op deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het 'cachen' van de informatie door een browser.

De beheerder van de site kan de accounts opzeggen, blokkeren of verwijderen, zonder voorafgaande mededeling of vooropzeg.
Schoolplaten.com kan hierbij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel opgelopen schade.

Schoolplaten.com behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen.
De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op Schoolplaten.com en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de website.

Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing.
Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.
In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.


Copyright
Deze site is een verzameling van vele soorten afbeeldingen, elk met hun specifieke voorwaarden tot gebruik:

1. Afbeeldingen speciaal voor deze site ontwikkeld.

Op of onder de afbeelding staat de vermelding
© Schoolplaten.com,
© colorpix.be,
© edupics.com

De gebruiker is vrij om :
Het werk te gebruiken voor persoonlijke of educatieve doeleinden

Onder de volgende voorwaarden:
Het materiaal mag niet aangeboden worden op een andere website.

Niet-commercieel :

De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken

Geen afgeleide werken :

De gebruiker mag het werk niet bewerken.

-De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
-Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.
Content Protected by sofam.be and international copyright laws

Afbeeldingen samengesteld met de online kleurplatenmaker vallen onder de copyrightvoorwaarden van edupics.com.
Alle individuele afbeeldingen in de applicatie zijn eigendom van edupics.com of partners.
--------------------------------------

2. Afbeeldingen van andere sites

Afbeeldingen van andere sites vallen onder volgende subcategorieën:

2.1 Afbeeldingen gebruikt met expliciete toestemming van de oorspronkelijke sites.

Voor veel afbeeldingen is expliciet toestemming verkregen om deze op onze site te gebruiken.
Voor deze afbeeldingen gelden de copyright regels van de oorspronkelijke site.
Verder vragen rond het gebruik van deze afbeeldingen dient u te richten aan de eigenaars van deze afbeeldingen.
De oorspronkelijke site staat steeds vermeld op of onder de afbeelding.

2.2 Afbeeldingen waarvan het gebruik op onze site in overeenkomst is met de gebruiksvoorwaarden van de site van oorsprong.

2.3 Public Domain Images

"Once placed in the public domain, the Work may be freely reproduced, distributed, transmitted, used, modified, built upon, or otherwise exploited by anyone for any purpose, commercial or non-commercial, and in any way, including by methods that have not yet been invented or conceived."

Volledige tekst :
http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

2.4 Afbeeldingen onder Gnu Licentie

"The GNU Free Documentation License gives users the rights to copy, redistribute and modify a work and requires all copies and derivatives to be available under the same license. Copies may also be sold commercially, but if produced in larger quantities (greater than 100) then the original document or source code must be made available to the work's recipient".

Nederlandse tekst:
http://nl.wikipedia.org/wiki/GNU-licentie_voor_vrije_documentatie
Volledige Engelse tekst :
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

2.5 Creative Commons Licenties

- Attribution
- Attribution-NoDerivs
- Attribution-NonCommercial-NoDerivs
- Attribution-NonCommercial
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike
- Attribution-ShareAlike

Meer info op : http://creativecommons.org/licenses/

2.6 Afbeeldingen van Illustrators.

Op deze site staan heel wat prenten die rechtstreeks afkomstig zijn van externe illustrators.
Deze afbeeldingen zijn te herkennen aan de notitie "Used with permission - copyright by Naam-van-de-illustrator".

De gebruiker mag:

- het werk gebruiken voor individueel gebruik en educatief gebruik in klas of op school.

De gebruiker mag niet:

- het werk op een andere website plaatsen
- afgeleide werken maken.
- het werk onder enige welke vorm verspreiden ( met uitzondering van niet-commercieel educatief gebruik op school )
- het werk commercieel gebruiken

Indien ander gebruik gewenst is, dient u hiervoor de illustrator te contacteren.


----------------------------------------------------------
Privacy Policy

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us.

The privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, our site makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
Our site uses cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on our website.
.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to our site and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....
Google Adsense
Puntofox Media
Adscale ...

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on our site send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

Our site has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. Our site's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.Content of this site is protected by SOFAMWebsite protected by Copyscape - Plz Respect Copyright.

- There are restrictions on the use of most images. Please be careful, and study the conditions that apply to each resource. -

Copyright schoolplaten.com