Afbeeldingen Dieren

Afbeeldingen over dieren in het bos, in de zee, huisdieren... door deze prenten leren kinderen over dieren.

Afbeeldingen - Afbeeldingen Dieren


Sleutelwoorden:Dieren, kleurplaten dieren, knutselen dieren, dier
,
animals

'Dieren'

Op onze site vind je kleurplaten over allerlei dieren. Je hebt kleurplaten over dieren in het bos, in het wild, huisdieren,... om in te kleuren.
Dieren zijn met zintuigen uitgeruste, meercellige organismen.
Ze wekken hun energie niet door fotosynthese op maar betrekken deze uit organische stof (andere organismen op eten en verteren) en ze hebben zuurstof nodig voor hun ademhaling.
De meeste dieren kunnen zich voortbewegen.
De mens wordt ook tot de dieren gerekend.
Onderzoek naar het gedrag van dieren heeft uitgewezen dat hoger ontwikkelde diersoorten gecompliceerd gedrag vertonen, en signalen (dierentaal) aan elkaar kunnen doorgeven.
Bij sommige diersoorten worden zelfs beginselen van abstract denken gezien.
Desondanks wordt bij geen enkele bekende diersoort de typisch menselijke gave ontdekt om een hogere cultuur te ontwikkelen.
Het in de meeste culturen sterk aanwezige onderscheid tussen mensen en dieren snijdt wetenschappelijk echter weinig hout.
Veel plezier met onze kleurplaten!

Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com