Kleurplaten Ridders

Kleurplaten van ridders spreken veel kinderen aan. Het roept verhalen op over ridders, prinsessen, kastelen en hun vele avonturen. Ridders spreken veel kinderen tot de verbeelding, en veel kinderen gaan dan ook graag aan de slag met een tekening of kleurplaat die hun fantasie en creativiteit kan stimuleren. Ridders die vechten met draken of op een veldslag, deze tekeningen kunnen de kinderen iets bijleren over deze spannende tijden en al doende ontwikkelen ze ook hun teken- en kleurtalent.

Afbeeldingen - Kleurplaten Ridders


Sleutelwoorden:Ridders, ridder,

'Ridders'

Een ridder was in de middeleeuwen een zwaar bewapende, effectieve krijger te paard, die de ridderslag ontvangen had van een andere ridder of de koning.
Later werd het ridderschap vooral geassocieerd met de adel, vermoedelijk omdat alleen deze elite de kosten voor de uitrusting konden veroorloven, en zo het ridderschap kon verwerven.
Uiteindelijk werd de ridderstand een gesloten klasse binnen de adel, die een eigen ethiek en eigen gebruiken ontwikkelde.
Aanvankelijk werden ridders gerekruteerd uit dienstmannen van rijke edelen. Men kon dan opklimmen tot ridder.
Vanaf de 8e eeuw ontstond de ridderstand, waarvan het lidmaatschap vooral erfelijk bepaald werd.

Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com