Kleurplaten Indianen - Native Americans

Afbeeldingen voor scholen en onderwijs

Afbeeldingen - Kleurplaten Indianen - Native Americans


Sleutelwoorden:Indianen - Native Americans, indiaan, Amerika,

'Indianen - Native Americans'

Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika.
Colombus dacht in 1492 in Indië te zijn beland, en noemde de bewoners Indios - Indianen.
De benaming Indianen is dus een Europese benaming, en in feite niet correct.
Omdat deze benaming van een Europees standpunt uitgaat, zijn er ook andere benamingen in gebruik genomen.
In de Verenigde Staten is de correcte benaming Native Americans. In Canada gebruikt men First Nations,
in Latijns-Amerika indígenas.
De laatste 500 jaar is veel veranderd. De culturen die in 1492 nog bestonden zijn voor grote delen weggevaagd door
ziektes, geweld en menselijke keuzes.
In grote delen van Noord-Amerika is er soms bijzonder weinig overgebleven van de oorspronkelijke cultuur.
Ondertussen zijn er wel nieuwe Indiaanse culturen in de plaats gekomen.
Men schat het aantal indianen in Amerika vandaag op ongeveer 40 miljoen. De meeste wonen in Zuid- en Midden-Amerika.
In sommige landen hebben ze speciaal voor hen bestemde stukken land, in andere landen staat men zeer sceptisch tegenover speciale rechten voor inheemsen.

Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com