Afbeeldingen Post

Afbeeldingen over de post. Leer op een leuke manier over de post met deze afbeeldingen.

Afbeeldingen - Afbeeldingen Post
  • De weg van de brief 0

Sleutelwoorden:Post, brief, postbode, postzegel, briefomslag, postbus, brievenbus,

'Post'

Men spreekt van post als er een schriftelijk bericht via een tussenpersoon (bedrijf) aan een ontvanger bezorgd wordt.
Men schrijft een brief, frankeert deze, en stopt deze in de brievenbus van het postbedrijf.
De brievenbus wordt dan geleegd, de post gesorteerd en gedistribueerd.
De brief wordt dan door de postbode in de brievenbus van de geadresseerde afgeleverd.
Tegenwoordig is het ook mogelijk om online een brief te maken en te versturen.
Deze brieven worden dan gedrukt en op de post gedaan.


Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com