Afbeeldingen Halloween

Halloween wordt gevierd op 31 oktober, de dag voor Allerheiligen (1 november). Als het donker wordt, bellen kinderen dan aan bij huizen, en laten de bewoners de keuze tussen 'trick or treat' ( plagerijtje of lekkernijtje ). Kinderen leren over Halloween met deze prenten. Afbeeldingen over heksen, pompoenen, vleermuizen, ...

Afbeeldingen - Afbeeldingen Halloween


Sleutelwoorden:Halloween, spook, griezel, griezelen, pompoen, halloweenfeest,

'Halloween'

Halloween wordt gevierd op 31 oktober, de dag voor Allerheiligen (1 november).
Het feest wordt vooral in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gevierd.
Als het donker wordt, bellen kinderen dan aan bij huizen, en laten de bewoners de keuze tussen 'trick or treat' ( plagerijtje of lekkernijtje ).
In de Iers-Keltische traditie was 31 oktober oudejaarsavond. Het nieuwe jaar begon op 1 November. De Kelten geloofden dat op 31 oktober de geesten van de gestorvenen
van het afgelopen jaar terug kwamen, om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.
Om boze geesten te weren, droegen de Kelten maskers.
In de 9e eeuw mengde een Europees Christelijk gebruik zich met het Halloween feest. Op 2 November, Allerzielen, gingen Christenen rond om te bedelen, en werd voor de
overleden familieleden van de schenker een gebedje opgezegd. Waarschijnlijk is dit de oorsprong van het Trick or Treat spelletje.
In de 19e eeuw is het Halloween feest door Ierse migranten naar Amerika gebracht. In Amerika duikt dan ook de jack-o'-lantern pompoen op.

Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com