Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

art nouvea

Horizontaal
0

Kunststroming met vele namen, zoals Jugendstil en zweepslagstijl

1

Kolonie die een rol speelde in de art-nouveaukunst

2

Mensen die betrokken waren bij de art-nouveaukunst

3

Voornaam van schrijver Lucas Catherine

4

Mensen die de art-nouveauhuizen ontwierpen

5

Achternaam van Victor Horta, een bekende art-nouveau-architect

6

Betrekking hebbend op kolonies, zoals Congo

7

Plaats waar de Wereldtentoonstelling van Brussel werd gehouden in 1897

8

Gebouw dat wordt beschouwd als het eerste volwaardige art-nouveaugebouw in Brussel

9

Achternaam van schrijver Lucas

10

Afkorting voor een tentoonstelling

11

Middel dat werd gebruikt om de Belgische bevolking warm te maken voor het koloniale project

12

Materiaal dat uit Congo werd gehaald voor de bouw van art-nouveauhuizen

13

Materiaal dat werd gebruikt in art-nouveaudecoraties en afkomstig was van olifanten uit Congo

14

Evenement waar art-nouveaukunst werd tentoongesteld (14 letters) Van Eetvelde - Achternaam van Edmond van Eetvelde, een medewerker van Leopold II die een prachtig art-nouveauhuis liet bouwen

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com