Knutselen Kermis


Knutselen Kermis

Knutselen is leuk voor jong en oud! Vind hier de leukste knutselwerkjes over de kermis.
Knutselen Kermis


Sleutelwoorden:Kermis, plezier, vrije tijd, kermissen,

'Kermis'

Een kermis, ook wel foor genoemd, is van oorsprong een jaarmarkt, verbonden met de patroonheilige van de plaats.
In vroegere tijden stroomde het volk dan samen om de patroonheilige te vereren, en zich te amuseren.
In steden verloor de kermis vaak de religieuze betekenis, maar in dorpen werd dit dikwijls behouden.
Er werd toen ook een processie gehouden ter ere van de patroonheilige.
Tegenwoordig heeft de kermis zich ontwikkeld tot een commercieel evenement.

Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com