Kleurplaten School

Deze kleurplaten zijn ideaal om te gebruiken op school. Ze zijn educatief en leuk om te kleuren.


Sleutelwoorden:School, scholen, les, klas, klassen,

'School'

Onderwijs

Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelf evaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing).

School (instelling)

Een school is een instelling waarin onderwijs op een bepaald niveau gegeven wordt. Vanwege de leerplichtwet gaan de meeste kinderen naar een school, hoewel ook andere vormen van onderwijs mogelijk zijn om aan de leerplicht te voldoen. Het woord 'school' is afgeleid van het Griekse 'σχολή', dat 'vrije tijd' betekent.Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com