kruiswoordraadsel generator

home link home link home link
home link home link home link
home link home link home link
Kleurplaten Kerst

Kerst kleurplaten zijn een goed middel om op school rond het thema kerst te werken. Je kan de kleurplaten gebruiken om de leerstof mee aanbrengen of om de leerstof er achteraf mee te verwerken. Kinderen houden van eenvoudige, duidelijke visuele voorstellingen en kleurplaten zijn daar zeer geschikt voor.
Met kerst kleurplaten kan je thema's rond de geboorte van Jezus, kerstversiering, de Kerstman aanbrengen.
Naast inhoudelijk kan je met onze kerst kleurplaten ook creatief aan de slag. Inkleuren bevordert de fijne motoriek en de fantasie. We hebben ook heel wat knutselwerkjes die je kan gebruiken om nog creatiever aan de slag te gaan.

Afbeeldingen - Kleurplaten Kerst

Sleutelwoorden:Kerst, kerstmis, kerstdag, kerstman, kerstdagen, 25 december, kerstviering, kerstmannen,

'Kerst'

Kerst of Kerstmis is een belangrijke feestdag in het Christelijk geloof. Men viert dan de geboorte van Jezus.
In West-Europa beschouwt men 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag.
De kerststal, kerstboom of kerstster zijn typische gebruiken en symbolen.
Op Kerstdag komt de Kerstman om pakjes uit te delen.
In grote delen van de Westerse wereld is het religieuze aspect van Kerst geheel of gedeeltelijk verdwenen.

Kerstmis

Kerstmis (veelal zo aangeduid door rooms-katholieken), of kerstfeest (veelal zo aangeduid door protestanten) is van oudsher een belangrijk midwinterfeest. Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangelisten Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van het oosters christendom gevierd op 25 december. In die oosterse kerken die de juliaanse kalender gebruiken voor de liturgische kalender (zoals de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk), wordt het 13 dagen later gevierd. In veel streken zijn er tevens speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd. Verschillende elementen in de wijze waarop men het feest viert gaan terug op voorchristelijke tradities. Het feest is in de recente geschiedenis in grote delen van de westerse wereld bovendien in hoge mate geseculariseerd. Hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker is, wordt buiten de liturgie het kerstfeest in het Westen veel nadrukkelijker gevierd. In het christelijke Oosten is ook buiten de Kerk het Paasfeest belangrijker en speelt daarnaast het feest van Epifanie een belangrijkere rol. In de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk is Epifanie (Timkat in het Amhaars) zelfs de belangrijkste christelijke feestdag.Op onze site vind je een grote verzameling kleurplaten, prenten, foto's en knutselwerkjes.
Alles is ingedeeld in thema's die veel voorkomen in het lager / primair onderwijs.
De kleurplaten zijn dan ook bijzonder geschikt om het hele jaar door op school te gebruiken.


Copyright schoolplaten.com