Vind een kant-en-klare kruiswoordraadsel:
Tip: voer woorden in die voorkomen in de aanwijzingen (of antwoorden) van de puzzel die je zoekt.

Zorg en begeleiden van ouderen 2022-12-07

10 : de wetenschap die onderzoek doet naar de verouderingsproces bij de mens • de medische wetenschap die onderzoek doet naar de pathologische veroudering • de beste omschrijving als het om het vermogen van leren en kennen gaat. • afkorting voor niet aangeboren hersenletsel • tijdelijke psychische stoornis • afkorting voor de internationale classificatie van functioneren ...

okan examen 2022-12-06

7 : Je woont in een ______. • leerlingen nemen de _______ om naar school te gaan. Hier zitten veel leerlingen op. • Om 12 ____ gaat de bel. • de ______ heeft twee wielen. Je beweegt je benen. • Je koopt lekker eten in de __________. • Wat is je beroep? Welk _______ doe jij? • De bus komt over een uur. Ik moet _______.

Sinterklaas 2022-12-05

15 : Wat vieren we vandaag? • Welk snoepgoed is typisch voor Sinterklaas? • Wie is het hulpje van Sinterklaas • Wat brengt de Sint mee vanuit Spanje? • Wat moet je zijn als je kadootjes wilt krijgen • Naar wie brengt de Sint kadootjes? • Wat heeft de Sint in zijn hand? • Wat is er heel lang bij de Sint? • Wat heeft de Sint op zijn hoofd? • Waar zit Sinterklaas graa...

Thema 5 2022-12-05

10 : de schrijver of schrijfter van een boek, artikel,... • de tekenaar, iemand die tekeningen of illustraties maakt • een eenvoudige tekening waarvan de betekenis meteen duidelijk is • een reden waarom je iets doet of goed vindt • een bericht (kaartje, e-mail..) waarmee je iemand uitnodigt, vraagt of iemand je gast wil zijn • de inhoud vaan een woord • schikken of sorte...

Betekenis Islam, imaan, ihsaan 2022-12-04

10 : Wat vieren de moslims na de Ramadan? • Wat is het heilig boek van de moslim? • Hoeveel zuil(en) heeft Ihsaan? • Wat is de laatste zuil van de islam? ( geef het Arabisch woord) • Allah heeft 360... • In welke periode moeten de moslims een maand lang vasten? • Taalkundig geloven in iets ( geef hier het Arabisch woord) • Mijn moeder helpen is een vorm van... • Hoev...

Les parties du corps 2022-12-04

7 : Je ne sais plus marcher. J'ai mal aux... • J'ai mangé trop de chocolat. J'ai mal au... • Donne-moi une aspirine. J'ai mal à la ... • Elle va chez le dentiste. Elle a mal aux... • On va manger. Il faut laver les... • Il fait froid. J'ai les ... rouge. • Je ne vois pas bien. J'ai le soleil dans les...

Schooltaalwoorden 2022-12-03

13 : Ik ga ergens vanuit • Met alle aspecten van een situatie rekening houden om je mening te vormen • Een werkwoord omvormen • Een bepaald standpunt onderbouwen • Iets voorstellen • Bepaalde woorden van vorm doen veranderen door de uitgang aan te passen • Enkel en alleen • Een andere mogelijkheid • Toelichten • Een deel waarmee iets toegenomen is • Tot een beslu...

Sintkruiswoordraadsel 2022-12-02

15 : Sinterklaasje, kom maar binnen met je... • Hiermee komt de Sint naar ons land. • Zie de ... schijnt door de bomen. • lievelingsgroente van het paard van de Sint. • In deze maand wordt de Sint gevierd. • Deze moet je 's avonds zetten. • Zo heet de avond voor 6 december. • Hoor de wind waait door de ... • De grote hulp van Sinterklaas. • Soort paard van de ...

Oude Nabij Oosten 2022-12-01

6 : Een bas-reliëf is een beeldhouwmethode waarbij de weergegeven voorstelling vrij ondiep uitgewerkt is • Is het geloof in meerdere goden • een leiders- of koningsstaf • Een object waar je je make-up kan opzetten • Leven na de dood • Dodenkist voor farao's

opdracht 24 Cultuur 2022-11-30

6 : de onwil om afwijkende ideeën te aanvaarden • verschil van mening • agressie • afkeer van homosexualiteit • nutteloos • haat tegen Joden
Copyright schoolplaten.com