Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Zorg en begeleiden van ouderen

Kruiswoordpuzzel over hoofstuk 5
Horizontaal
0

de wetenschap die onderzoek doet naar de verouderingsproces bij de mens

1

de medische wetenschap die onderzoek doet naar de pathologische veroudering

2

de beste omschrijving als het om het vermogen van leren en kennen gaat.

3

afkorting voor niet aangeboren hersenletsel

4

tijdelijke psychische stoornis

5

afkorting voor de internationale classificatie van functioneren

6

het vermogen om je te verplaatsen

7

hij of zei niet in staat is om contacten te leggen

8

meer zorg begeleid gemaakt door middel van bepaalde specifieke situaties

9

afkorting voor verpleegshuizen en woon en zorg centra

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com