Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Toets genetica

Mutaties en modificaties
Horizontaal
0

een losgekomen chromosoomstuk voegt zich omgekeerd weer in in hetzelfde chromosoom

1

een chromosoomstuk verdubbelt zich als 2 homologe chromosomen breken op niet-homologe plaatsen en stukken uitwisselen

2

er doet zich een verplaatsing van afgebroken chromosoomstukken tussen twee niet-homologe chromosomen voor

3

één of meer nucleotiden vallen weg uit de basensequentie van een gen

4

een basepaar wordt vervangen door een ander in de basensequentie van een gen

5

één of meer nucleotiden worden ingevoegd in de basensequentie van een gen

6

er is één chromosoom te veel

7

er is één chromosoom te weinig

8

een mutatie zonder effect op de aminozuursequentie van het eiwit

9

door een mutatie ontstaat er een beter functionerend eiwit

10

een mutatie zorgt ervoor dat het gevormd eiwit zijn specifieke functie niet meer of gebrekkig kan uitvoeren

11

soort mutatie waarbij foutive aminozuren worden ingebouwd in het eiwit

12

soort mutatie waardoor het eiwit ingekort wordt door het ontstaan van een prematuur stopcodon in het mRNA

13

verandering in het fenotype als gevolg van een wijziging in het DNA

14

een verandering in het fenotype als gevolg van omgevingsfactoren

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com