Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Thema 5

BoekenTAS
Horizontaal
0

de schrijver of schrijfter van een boek, artikel,...

1

de tekenaar, iemand die tekeningen of illustraties maakt

2

een eenvoudige tekening waarvan de betekenis meteen duidelijk is

3

een reden waarom je iets doet of goed vindt

4

een bericht (kaartje, e-mail..) waarmee je iemand uitnodigt, vraagt of iemand je gast wil zijn

5

de inhoud vaan een woord

6

schikken of sorteren volgens een bepaald kenmerk, indelen

7

de regels of instructies om een spel correct te kunnen spelen

8

een boek met korte teksten en veel illustraties

9

met wie je samenwerkt

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com