NIEUW: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

Techniek 2BVL

Horizontaal
0

de organisatie van het vervoer van goederen

1

kracht die tegenwerkt

2

aandrijving door menselijke of dierlijke ...

3

bij een pneumatisch systeem worden ... samengedrukt

4

aantrekkingskracht van de aarde

5

Een hydraulisch systeem werkt met een ...

6

land, water, lucht, ruimte waarin/waarop een voertuig beweegt.

7

motor die werkt op elektriciteit

8

geheel van de verschillende transportmiddelen: logistieke ...

9

energie of kracht om een transportmiddel in beweging te brengen

10

verbrandingsmotor werkt door het verbranden van een ...

11

deel van transportmiddel om personen of goederen in te vervoeren

12

deel van transportmiddel om in een bepaalde richting te kunnen sturen

13

aandrijving door wind of water noemen we ... aandrijving

14

een aerodynamisch voertuig heeft minder last van ...

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com