Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

SDG 11

Vervoermiddelen
Horizontaal
0

groep van mensen die samenleven of samenwerken

1

plaats om te wonen of verblijven

2

sporen uit het verleden die in het heden nog aanwezig zijn

3

iets dat mensen of goederen naar een andere plaats transporteert

4

programma dat je downloadt en dat je meteen kan gebruiken

5

vaste stopplaats van een bus of tram of trein

6

verplaatsing met één vervoermiddel

7

publiek toegankelijke fiets die je voor een korte tijd en tegen kleine kosten kan gebruiken

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com