Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Nederlands Nisa & Roos

moeilijke woorden uit onze cursus
Horizontaal
0

de plek waar je je bronnen schrijft die je hebt geraadpleegd

1

een plaatselijke, lokale vorm van het Nederlands

2

een omgangstaal die zowel kenmerken heeft van Standaardnederlands als van dialect

3

een spannend verhaal waarin nadruk ligt op actie en gevaar

4

het genre wetenschappelijke ficte

5

een toneelstuk met droevige gebeurtenissen

6

de linkerkant van het poduim vanuit de zaal gezien

7

schrijver van de theatertekst

8

verantwoordelijk voor de make-up en het kapsel van de spelers

9

een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid

10

een toneelstuk dat de toeschouwer vooral wil doen lachen

11

een verwijzing naar een catergorie die wordt gebruikt om literatuur en andere vormen van expressie te categoriseren

12

de rechterkant van het podium vanuit de zaal gezien

13

als de geraadpleegde bronnen niet vermeld worden bij een tekst

14

een vorm van een instructie die uitlegd hoe je eten voorbereid

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com