Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

NAWE

Horizontaal
0

ander woord voor methaanzuur

1

ander woord voor kunststoffen

2

bouwsteen van een polymeer

3

disacharide

4

trage suiker

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com