Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Kruiswoordpuzzel straling

klas 3
Horizontaal
0

deze radioactieve deeltjes zijn erg zwaar en zullen moeite hebben om zich te verplaatsen

1

zo noemen we de tijd die een radioactieve stof nodig heeft om de helft van de straling kwijt te raken

2

als een atoom veranderd noemen we de stof

3

deze staven zijn onmisbaar in een kerncentrale

4

deze vorm van energie zendt ieder mens uit

5

het leukste vak op school is

6

deze manier van onderzoek wordt vaak gebruikt om ongeboren kinderen te observeren (en werkt met geluidsgolven)

7

dit is de naam van het proces waarbij in een kerncentrale energie word opgewekt

8

dit apparaat maakt met behulp van röntgenstraling nauwkeurige foto's van je lichaam waarbij een dwarsdoorsnede van je lichaam in beeld komt

9

de hoeveelheid stralingsenergie die een kilo lichaamsweefsel opneemt

10

als je eten binnenkrijgt wat radioactief besmet is, is er sprake van

11

dit metaal wordt gebruikt om radioactieve straling tegen te houden

12

deze licht radioactieve stof kan een arts in het lichaam spuiten om onderzoek te doen naar de werking van organen

13

dit onderdeel in een energiecentrale (dus ook in een kerncentrale) creëert snelheid.

14

deze stralingssoort gebruikt jouw telefoon

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com