Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

kruiswoord raadsel nederlands

Horizontaal
0

een spannend verhaal

1

een boek voornamelijk gebaseerd op de gevoelens en gedachten van het hoofdpersonage is een ... roman

2

een verhaal dat gebaseerd is op een historische gebeurtenis. is een ... roman

3

een vooroordeel/beeld van een groep mensen

4

een taalvariant die typerend is voor een bepaalde sociale groepering

5

jargon die gebruikt wordt bij een bepaald vak of werk

6

Theaterstuk eerder bestemd voor kinderen

7

Blijspel

8

een ernstig theater met serieuze onderwerpen

9

een stuk van een theater waar maar 1 iemand praat

10

2 mensen praten

11

theater op straat

12

overnemen van een tekst die niet van jou is of je al gebruikt hebt

13

een tekst soort dat ook een instructie word genoemd, is een ...tekst

14

sta,daard variant van nederlands dat eerder wordt gebruikt in formele situaties

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com