Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Kerst.

vragen over Kerst.
Horizontaal
0

In welke plaats werd Jezus in een kribbe gelegd?

1

Alle kinderen onder de ......... jaar werden gedood.

2

Wat was de bijnaam van Herodes?

3

Waar waren de herders toen de engelen kwamen?

4

Hoe heette de aardse vader van Jezus?

5

Wat hebben de Roomsen met Kerst?

6

In welk gebied lag/ligt Nazereth?

7

Uit welke stam kwam Maria?

8

Waar gaan christenen met Kerst naartoe?

9

Wat zagen de Wijzen uit het Oosten?

10

Welke keizer vaardigde het gebod tet de volkstelling uit?

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com