Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Geosfeer

Horizontaal
0

sfeer met geheel aan levende organismen

1

we veranderen dit (gemiddelde toestand van de atmosfeer) door gebruik van fossiele brandstoffen

2

luchtlaag rond de aarde

3

ander woord voor vegetatie

4

afzetting = blijven liggen van verplaatste korrels (vb. grind, zand, leem, klei)

5

verplaatsen van korrels door zwaartekracht, wind, water, ...

6

grootste zout wateroppervlakten op aarde

7

aantasten van gesteenten door weersomstandigheden

8

omzetting van koolstofdioxide naar zuurstof

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com