Tip: kruiswoordraadsels kunnen online ingevuld worden.
Als je de url van deze pagina opslaat, kan je steeds naar dit kruiswoordraadsel terug keren.

puzzle

Betekenis Islam, imaan, ihsaan

Horizontaal
0

Wat vieren de moslims na de Ramadan?

1

Wat is het heilig boek van de moslim?

2

Hoeveel zuil(en) heeft Ihsaan?

3

Wat is de laatste zuil van de islam? ( geef het Arabisch woord)

4

Allah heeft 360...

5

In welke periode moeten de moslims een maand lang vasten?

6

Taalkundig geloven in iets ( geef hier het Arabisch woord)

7

Mijn moeder helpen is een vorm van...

8

Hoeveel zuil(en) heeft Imaan?

9

Een ander woord voor het geloven in één god

Verticaal
    
Copyright schoolplaten.com